Reglementări comunitare

INFORMARE - Reglementari comunitare

REGULAMENTUL (UE) 2018/848 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 30 mai 2018 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului

Citeste mai mult
AREGULI DE PRODUCTIE
1* recunoasterea retroactiva a perioadei de conversie
* cresterea bovinelor, ovinelor, caprinelor, ecvidelor
* cresterea cervidelor
* cresterea porcinelor
* cresterea pasarilor de curte
* cresterea iepurilor
* alge si animale de acvacultura
* alimente si furaje procesate
* materiale ecologice si in conversie de reproducere a plantelor,
a animalelor ecologice si a animalelor tinere de acvacultura eco
* Anexa I si II Norme privind densitatea efectivelor si suprafete minime interioare si exterioare
* Anexa III Informatii care trebuie furnizate de statele membre (baza de date)REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2020/464
AL COMISIEI

din 26 martie 2020 de stabilire a anumitor norme de aplicare
a Regulamentului (UE)2018/848 al Parlamentului European și
al Consiliului în ceea ce privește documentele necesare pentru
recunoașterea retroactivă a perioadelor în scopul conversiei,
producția de produse ecologice și informațiile care trebuie furnizate
de către statele membre
Click aici
2• substante active din PPP
• ingrasaminte, amelioratori si nutrienti
• materii prime neecologice destinate hranei pentru animale
• aditivi pentru hrana animalelor si adjuvanti tehnologici
• produse pentru curatare si dezinfectare
• Anexa VII si IX din 889/2008 se aplica pana la 31.12.2021
• doc. just emise inainte de 01.01.2022 raman valabile pana la
sfarsitul perioadei de valabilitate, dar nu si dupa 31.12.2022
• aditivi alimentari si adjuvanti tehnologici
• ingrediente agricole neecologice pt alimente
• adjuvanti tehnologici pt productia de drojdie etc.
• produse si substante destinate productiei de vin
• Procedura de acordare a autorizatiilor specifice pt tari terte
REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE)2021/1165
AL COMISIEI

din 15 iulie 2021 de autorizare a anumitor produse și substanțe
pentru utilizarea în producția ecologică și de stabilire a listelor acestora
Click aici
3• seminte germinate si andive
• hrana pentru supravietuirea coloniilor de albine
• creșterea larvelor de specii de pești marini
REGULAMENTUL DELEGAT (UE)
2020/427 AL COMISIEI
din 13 ianuarie 2020
de modificare a anexei II la Regulamentul (UE) 2018/848
al Parlamentului European și al Consiliului în
ceea ce privește anumite norme de producție
detaliate pentru produsele ecologice
Click aici
4• recunoasterea circumstantelor catastrofale
• conditii pentru acordarea de derogari specifice de la R (UE) 2018/848
REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2020/2146
AL COMISIEI
din 24 septembrie 2020
de completare a Regulamentului (UE) 2018/848
al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce
privește normele de producție excepționale
referitoare la producția ecologică
Click aici
5*autorizatii individuale pentru utilizare material de
reproducere a plantelor neecologic
REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2020/1794
AL COMISIEI
din 16 septembrie 2020 de
modificare a părții I din anexa II la
Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului
European și al Consiliului în ceea ce privește
utilizarea materialului de reproducere a
plantelor neecologic și în conversie
Click aici
6Norme privind productia si comercializarea de:
*material eterogen ecologic
*material parental
*ambalaje mici
Cerinte privind identitatea loturilor, calitatea sanitara,
puritatea analitica si capacitatea de germinare, ambalare, etichetare
Cerinte privind informatiile ce trebuie pastrate de operatori
REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2021/1189 AL COMISIEI
din 7 mai 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2018/848
al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește
producția și comercializarea materialului de reproducere
a plantelor din material eterogen ecologic provenit
de la anumite genuri sau specii
Click aici
7Informatiile ce trebuie furnizate la transport/ comercializare
si pe eticheta ambalajelor produselor ecologice si in conversie
REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2021/642 AL COMISIEI
din 30 octombrie 2020 de modificare a anexei III
la Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European
și al Consiliului în ceea ce privește anumite informații
care trebuie furnizate pe etichetele produselor ecologice
Click aici
8* productia de seminte germinate, care include germenii,
lastarii si cresonul + andivele ( cerinte ref. la substratul de cultura)
* utilizare colesterol pt dieta creveti
*limitare tratamente pentru paraziti pentru somon si alte specii
REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2021/716 AL COMISIEI
din 9 februarie 2021 de modificare a anexei II
la Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European
și al Consiliului în ceea ce privește normele de producție
ecologică privind semințele germinate și andivele, hrana
pentru anumite animale de acvacultură și tratamentele
pentru paraziți la animalele de acvacultură
Click aici
9*registre privind inregistrari ce se pastreaza ref. inputuri )
inclusiv necesitatea utilizarii acestora
*registre ref. flora spontana
* inregistrari ref. cresterea animalelor
*evidente ref. depopulare hale pasari
*registre stupina
*registre ref. animalele de acvacultura
*registre cu privire la productia de furaje, alimente , vin, drojdie
REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2021/1691 AL COMISIEI
din 12 iulie 2021 de modificare a anexei II la
Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European
și al Consiliului în ceea ce privește cerințele referitoare
la ținerea de registre aplicabile operatorilor
din sectorul producției ecologice
Click aici
BCONTROALEREGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2021/279 AL COMISIEI
din 22 februarie 2021 de stabilire a normelor de aplicare
a Regulamentului (UE) 2018/848 al Parlamentului European și
al Consiliului în ceea ce privește controalele și alte măsuri
de asigurare a trasabilității și conformității în cadrul producției ecologice
și etichetarea produselor ecologice
Click aici
1* Etapele procedurale de urmat de catre operatori in cazul unei suspiciuni
de neconformitate
* Metodologia unei anchete oficiale
* Conditii pentru utilizarea anumitor indicatii (etichetare)
* Grupuri de operatori (componenta, dimensiune, documente si registre, SCI)
* Procentaje minime aplicabile controalelor si esantionare
* Masuri in cazul constatarii neconformitatii
* Schimbul de informatii
REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2021/715 AL COMISIEI
din 20 ianuarie 2021 de modificare a Regulamentului (UE)
2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește
cerințele aplicabile grupurilor de operatori
Click aici
2Grupuri de operatori
( componenta, SCI, administrator SCI, inspector SCI, deficiente SCI)
REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2021/1006 AL COMISIEI din
12 aprilie 2021 de modificare a Regulamentului (UE) 2018/848 al
Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește modelul
de certificat care atestă conformitatea cu normele privind producția ecologică
Click aici
3Modelul de certificat care atestă conformitatea cu normele
privind producția ecologică
REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2021/1006 AL COMISIEI
din 12 aprilie 2021 de modificare a Regulamentului (UE) 2018/848
al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește
modelul de certificat care atestă conformitatea cu normele
privind producția ecologică
Click aici
4*Verificarile actelor contabile (trasabilitate + bilant masic)
*Controale oficiale asupra grupurilor de operatori
REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2021/771 AL COMISIEI din
21 ianuarie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2018/848
al Parlamentului European și al Consiliului prin stabilirea unor
criterii și condiții specifice pentru verificările documentelor contabile
în cadrul controalelor oficiale privind producția ecologică și
pentru controalele oficiale asupra grupurilor de operatori
Click aici
5Certificatul complementar care certifică neutilizarea antibioticelor
în producția ecologică de produse de origine animală în scopul exportului
REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2021/2304 AL COMISIEI
din 18 octombrie 2021 de completare a Regulamentului (UE)
2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului
cu norme referitoare
la eliberarea certificatelor complementare care certifică
neutilizarea antibioticelor în producția ecologică de
produse de origine animală în scopul exportului
Click aici
6*Eliberarea certificatelor in format electronic (TRACES)
*Registrele ce trebuie pastrate de operatori si grupurile de operatori
(evidenta operativa si financiara)
*Declaratii si alte comunicari necesare pentru controalele oficiale
REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2021/2119 AL COMISIEI
din 1 decembrie 2021 de stabilire a unor norme detaliate privind anumite
registre și declarații solicitate de la operatori și grupuri de operatori și privind mijloacele tehnice
pentru eliberarea de certificate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/848
al Parlamentului European și al Consiliului și de modificare a Regulamentului
de punere în aplicare (UE) 2021/1378 al Comisiei în ceea ce privește eliberarea
certificatului pentru operatori, grupuri de operatori și exportatori din țări terțe
Click aici
7Clarificari completare certificateINDICATIONS ON HOW TO FILL IN THE MODEL OF
CERTIFICATE FOR ORGANIC PRODUCTION
Click aici
CIMPORTURI
1*Certificatul pentru operatorii, grupurile de operatori
si exportatorii din tari terte
*Lista AC si a OC recunoscute
REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2021/2307 AL COMISIEI
din 21 octombrie 2021 de stabilire a normelor privind documentele
și notificările necesare pentru produsele ecologice și produsele
în conversie destinate importului în Uniune
Click aici
2*Definitii
*Verificarea in tara terta
*Eliberarea certificatului de inspectie
*Formatul COI si utilizarea sistemului TRACES
*Controale oficiale asupra transporturilor
*Regimuri vamale speciale
Proceduri pentru situatii de urgenta si forta majora
* Utilizarea COI de catre autoritatile vamale
*Informatiile ce trebuie furnizate de AC, OC sintr-o
tara terta cu privire la neconformitatile suspectate
sau constatate ale transporturilor
REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2021/2306 AL COMISIEI
din 21 octombrie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2018/848
al Parlamentului European și al Consiliului cu norme privind controalele
oficiale asupra transporturilor de produse ecologice și de produse în
conversie destinate importului în Uniune și privind certificatul de inspecție
Click aici
3*Produse ecologice si in conversie exceptate de la
controalele oficiale la posturile de control la frontiera
*Locul de efectuare a controalelor oficiale asupra
produselor exceptate
REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2021/2305 AL COMISIEI
din 21 octombrie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2017/625
al Parlamentului European și al Consiliului cu norme privind cazurile
și condițiile în care produsele ecologice și produsele în conversie
sunt scutite de controalele oficiale la posturile de control la frontieră,
locul de efectuare a controalelor oficiale pentru astfel de produse și
de modificare a Regulamentelor delegate (UE) 2019/2123
și (UE) 2019/2124 ale Comisiei
Click aici
4Clarificari BCP/COIQuestions & Answers - Official controls on products from third
countries intended to be placed on the EU market as
organic products or in-conversion products
DTARI TERTE
1*Certificatul pentru operatorii, grupurile de operatori și exportatorii din țări terțe
*Lista autorităților de control și a organismelor de control recunoscute
REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2021/1378 AL COMISIEI
din 19 august 2021 de stabilire a anumitor norme privind certificatul eliberat operatorilor,
grupurilor de operatori și exportatorilor din țări terțe implicați în importurile de
produse ecologice și în conversie în Uniune și de stabilire a listei autorităților
de control și a organismelor de control recunoscute în conformitate cu
Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului
Click aici
2Lista tarilor terte recunoscute si specificatiile aferenteREGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2021/2325 AL COMISIEI
din 16 decembrie 2021 de stabilire, în temeiul Regulamentului (UE) 2018/848
al Parlamentului European și al Consiliului, a listei țărilor terțe și a listei
autorităților de control și a organismelor de control care au fost recunoscute
în temeiul articolului 33 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007
al Consiliului în scopul importului de produse ecologice în Uniune
Click aici
3*Supravegherea tarilor terte
*Supracegherea autoritatilor de control si a OC
*Reexeminarea tarilor terte, a AC si OC
REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2021/1342 AL COMISIEI
din 27 mai 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2018/848
al Parlamentului European și al Consiliului cu norme referitoare
la informațiile care trebuie trimise de țările terțe și de autoritățile
de control și organismele de control în scopul supravegherii
recunoașterii acestora în temeiul articolului 33 alineatele (2) și (3)
din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului în ceea ce privește
produsele ecologice importate, precum și la măsurile care urmează
să fie luate în cadrul exercitării supravegherii respective
Click aici
4Cerinte generale privind supravegherea AC si OCREGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2021/1698 AL COMISIEI
din 13 iulie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2018/848 a
l Parlamentului European și al Consiliului cu cerințe procedurale pentru recunoașterea
autorităților de control și a organismelor de control care sunt competente
să efectueze controale în ceea ce privește operatorii ecologici certificați, grupurile
de operatori ecologici certificate și produsele ecologice din țări terțe, precum și
cu norme privind supravegherea respectivelor autorități de control și organisme
de control și controalele și alte acțiuni care trebuie efectuate de respectivele autorități
de control și organisme de control
Click aici
5Criterii de recunoastere a AC si OC ce sunt competente
sa efectueze controale in tari terte
REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2021/1697 AL COMISIEI
din 13 iulie 2021de modificare a Regulamentului (UE) 2018/848 al
Parlamentului European al Consiliului în ceea ce privește criteriile de
recunoaștere a autorităților de control și a organismelor de control c
are sunt competente să efectueze controale ale produselor ecologice
în țări terțe, precum și de retragere a recunoașterii lor
Click aici
REGULAMENTUL (UE) 2017/625 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN
ȘI AL CONSILIULUI
din 15 martie 2017 privind controalele oficiale
și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind
alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor,
sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor, de modificare a
Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1069/2009, (CE)
nr. 1107/2009, (UE) nr. 1151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 și (UE) 2016/2031
ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 și
(CE) nr. 1099/2009 ale Consiliului și a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE,
2008/119/CE și 2008/120/CE ale Consiliului și de abrogare a
Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 și (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European și
ale Consiliului, precum și a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE,
96/23/CE, 96/93/CE și 97/78/CE ale Consiliului și a Deciziei 92/438/CEE
a Consiliului (Regulamentul privind controalele oficiale)
REGULAMENTUL (CE) NR. 852/2004 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN
ȘI AL CONSILIULUI
din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare
Click aici
REGULAMENTUL (CE) NR. 853/2004 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI
AL CONSILIULUI
din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice
de igienă care se aplică alimentelor de origine animală
Click aici
REGULAMENTUL (CE) NR. 183/2005 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN
ȘI AL CONSILIULUI
din 12 ianuarie 2005 de stabilire a cerințelor
privind igiena hranei pentru animale
Click aici

Actele normative de mai jos au fost abrogate incepand din data de 01.01.2022

REGULAMENTUL (CE) NR. 834/2007 AL CONSILIULUI

Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului
Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului

Regulamentul (CE) nr. 889/2008 al Comisiei car. Cons. 2020

Regulamentul (CE) nr. 889/2008 al Comisiei car. Cons. 2018

Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului

Reglementare comunitara 1169 2011 referitor la etichetare

Regulamentul (UE) nr. 852/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului

Reglementare comunitara 852 2004 privind igiena produselor alimentare forma consolidata
WhatsApp chat